Winter 2023/2024
Hauptsaison16.12. - 13.01.202480,00 Euro
Nebensaison13.01. - 10.02.202470,00 Euro
Hauptsaison10.02. - 24.02.202480,00 Euro
Nebensaison24.02. - 13.04.202465,00 Euro

Sommer 2024
Nebensaison04.05.- 25.05.2024
25.05.- 22.06.2024
55,00 Euro
60,00 Euro
Hauptsaison22.06.- 07.09.202470,00 Euro
Nebensaison07.09.- 02.11.2024
02.11.- 21.12.2024
65,00 Euro
geschlossen

Jahr 2024/2025
ZeitraumPreis
Sommer 2024
11.05. - 25.05.2024
25.05. - 22.06.2024
50,00 Euro
60,00 Euro
22.06. - 07.09.202470,00 Euro
09.09. - 02.11.202465,00 Euro
04.11. - 14.12.2024geschlossen
Winter 2024/205
14.12. - 11.01.2025
80,00 Euro
11.01. - 15.02.2025
70,00 Euro
15.02. - 08.03.2025
80,00 Euro
08.03. - 26.04.2025
65,00 Euro